Skogsnäringsinfo

Idag är det många både större och mindre företag med inriktning mot skog som använder LantbruksFaktaDigital i sin verksamhet, för att göra fler avslut, hitta fler och nya skogsägare, få en bättre överblick över den potentiella/tillgängliga marknaden och samtidigt få en mer detaljerad bild över respektive skogsägare.
LantbruksFaktaDigtal innehåller sökbara uppgifter om ca 326 000 ägare av jord och skogsfastigheter samt 346 000 lantbruksfastigheter och skogsfastigheter. Man kan enkelt göra sökningar av ägare baserat på både ägarspecifika och fastighetsspecifika data samt avverkningsanmälningar.
Välj mellan att ha en egen inloggning, prenumerera på adresser (utan inloggning) baserat på löpande marknadsförändringar eller beställ adresser i samband med riktade kampanjer. Oavsett hur ni vill jobba, LantbruksfaktaDigital ger er nya möjligheter att göra fler affärer.

Våra användare inom skogsnäringen anger bland annat det lättanvända gränssnittet med omfattande urvalsmöjligheter, den exakta precisionen i urval och ständigt aktuell information som extra värdefullt i deras verksamhet för att kunna göra fler och bättre affärer.

Tillgång till alla skogsägare

Alltid tillgång till detaljerade och aktuellauppgifter över alla ägare av skogsfastigheter. Enkel...

Läs mer

Tillgång till alla skogsägare

Alltid tillgång till detaljerade och aktuellauppgifter över alla ägare av skogsfastigheter. Enkelt att göra egna urval bland de 226 000 verksamma inom skogssektorn som utförligt presenteras i LantbruksFaktaDigtal.

Exempel på urvalsmöjligheter: Ägd Areal skog, Ålder, Geografiskt (Län, Kommun, Distrikt), Enskild firma och inriktning, antal avverkningsanmälningar, Storlek på avverkningsanmälningarna och anlitat ombud.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Se uppgifter om enskilda ägare

Du får enkelt en komplett överblick, några exempel på värdefull information om respektive ägare:...

Läs mer

Se uppgifter om enskilda ägare

Du får enkelt en komplett överblick, några exempel på värdefull information om respektive ägare:

kontaktuppgifter, adress, telefon, mobil, ålder, antal fastigheter, fastigheternas belägenhet, ägd andel samt delägare. Man ser även ägd areal åker och skog, erhållet EU-stöd, organisationsform med uppgifter om andra verksamhetsinriktningar och bisysslor.

Gjorda avverkningsanmälningar, antal, storlek och använt ombud visas också.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Geografiska urval

De flesta av våra användare använder funktionerna för geografiska urval, för att hitta de mest in...

Läs mer

Geografiska urval

De flesta av våra användare använder funktionerna för geografiska urval, för att hitta de mest intressanta skogsägarna inom ett visst område. Det underlättar även att kunna hitta skogsägare med en likartad profil i närheten av varandra, då man ofta vill göra mer effektiva kundbesök.

Urval på utboägare eller närboägare (utboägare bor i annan kommun än den som fastigheten är belägen i) är också en populär funktion som många använder för att underlätta kontaktarbetet.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Urval på ålder

Vid urval använder många även skogsägarnas ålder som en urvalsparameter. Här kan man t.ex. börja...

Läs mer

Urval på ålder

Vid urval använder många även skogsägarnas ålder som en urvalsparameter. Här kan man t.ex. börja sin bearbetning inom ett visst ålderintervall. Man vill kanske först kontakta de som är under 60 år för att sedan fortsätta med de övriga.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Storlek på ägandet

Detta är ett naturligt urvalskriterium för de flesta. Här kan man bestämma att man vill börja sin...

Läs mer

Storlek på ägandet

Detta är ett naturligt urvalskriterium för de flesta. Här kan man bestämma att man vill börja sin bearbetning med de som äger mer än viss areal skog. Man kan snabbt och enkelt prova olika arealgränser för ägandet för att se hur många det finns inom olika intervall.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Urval på de som har avverkningsanmälan

De som har maskiner/utrustning för skog/skogsbruk eller vill köpa virke använder avverkningsanmäl...

Läs mer

Urval på de som har avverkningsanmälan

De som har maskiner/utrustning för skog/skogsbruk eller vill köpa virke använder avverkningsanmälningarna som en indikator för dem som ska bearbetas. Här kan man även söka på de som inlämnat sin avverkningsanmälan utan att ange ombud/skogsbolag. Där är sannolikheten större att man själv är mer engagerad i det praktiska kring skogen och därför kanske är i mer behov av maskiner, utrustning eller hjälp.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Hitta ägare med andra sysslor t.ex. entreprenadverksamhet/ entreprenadmaskiner, skogsbruk/ avverkning/ skogsmaskiner

En del av våra kunder har även maskiner och utrustning för t.ex. entreprenadverksamhet eller rent...

Läs mer

Hitta ägare med andra sysslor t.ex. entreprenadverksamhet/ entreprenadmaskiner, skogsbruk/ avverkning/ skogsmaskiner

En del av våra kunder har även maskiner och utrustning för t.ex. entreprenadverksamhet eller rent skogsbruk- dessa kunder använder vår funktion för att hitta de fastighetsägare som även har angivit dessa verksamheter. Man kan här enkelt också söka på de som har angivit olika typer av entreprenadmaskinsverksamhet och/eller t.ex. avverkning/skogsbruk. Det finns många olika sökalternativ för att hitta fler potentiella kunder.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Avverkningspotential hos skogsägare

Hur stor andel av en ägares skogsareal finns det aktuella avverkningsanmälningar på, när gjordes...

Läs mer

Avverkningspotential hos skogsägare

Hur stor andel av en ägares skogsareal finns det aktuella avverkningsanmälningar på, när gjordes senaste avverkningsanmälan, användes ombud eller ej, hur stor var senast anmälda arealen?

Vilka skogsägare ska vi prioritera att kontakta med hänsyn till avverkningspotential? Med LantbruksfaktaDigital behövs det bara några knapptryckningar så har du din lista med skogsägare klar för bearbetning.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

CRM, sälj- eller inköpssystem, vi kallar det gärna prospekteringsstöd

Vi har mindre kundföretag som använder LantbruksFaktaDigital som ett enklare säljstöds- eller ink...

Läs mer

CRM, sälj- eller inköpssystem, vi kallar det gärna prospekteringsstöd

Vi har mindre kundföretag som använder LantbruksFaktaDigital som ett enklare säljstöds- eller inköpssystem. Vi har också kundföretag där LantbruksfaktaDigital istället fungerar som ett försystem som kompletterar befintliga produktionssystem med information där dessa inte ger tillräcklig affärsnytta. LantbruksfaktaDigital är ett kraftfullt lättanvänt prospekteringsverktyg som underlättar prioritering och genomförande av marknads- och säljinsatser.

Här gör man urval på de skogsägare man prioriterar för bearbetning och skapar en lista av dessa. Då kan man sedan enkelt göra urval från den listan och fördela dessa skogsägare på olika säljare/inköpare. Säljare/inköpare kan i systemet lätt se vilka skogsägare man har fått tilldelat för att kontakta. Dessa företag får en väldigt effektiv och strukturerad bearbetning av skogsägare, där man vet att man kontaktar alla som kan vara potentiellt intressanta att bearbeta.

Bearbetningslistor går också att exportera till Excel, för att t.ex. ha med utskrifter när man ute på kundbesök.

Kalla det gärna CRM, säljsystem, inköpssystem eller prospekteringsstöd. Oavsett vilket visar vi vägen till fler skogsägare och nya affärer.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Prospektera via din mobil när du sitter i bilen

När du är uppkopplad kan du använda LantbruksfaktaDigital. Du kan till och med använda din mobil....

Läs mer

Prospektera via din mobil när du sitter i bilen

När du är uppkopplad kan du använda LantbruksfaktaDigital. Du kan till och med använda din mobil. Vi rekommenderar dock en padda eller dator om du ska jobba en längre stund. LantbruksfaktaDigital är mycket lättanvänt och samtidigt en databas med omfattande urvalsmöjligheter där nyfikenheten att söka mer tillgodoses bättre om skärmen är lite större. Du kan lätt slå upp vilka fastighetsägare som bor i närheten när du är ute i fältet. Du kan också se alla fastigheter som ägs av ägaren du besöker eller vilka andra ägare som finns på fastigheten och var de bor. Kanske vill du också se vilka andra ombud som använts och när? Det är enkelt att prospektera och vara påläst även då du är ute på fältet.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Hjälp dina lokala representanter/inköpare, de kan enkelt skapa prioriteringslistor som stöd i bearbetningen

De av våra kunder som har lokala representanter/inköpare gör ofta urval med prioriteringar av vil...

Läs mer

Hjälp dina lokala representanter/inköpare, de kan enkelt skapa prioriteringslistor som stöd i bearbetningen

De av våra kunder som har lokala representanter/inköpare gör ofta urval med prioriteringar av vilka skogsägare man vill bearbeta. Man kan då ta fram både adresslistor och telefonlistor. Ofta använder man adresslistorna för att distribuera marknadsföringsmaterial till de utvalda skogsägarna och man kan också skicka telefonlistorna till representanterna. Kampanjerna kan därför enkelt följas upp med telefonsamtal till de man valt ut för uppföljningsbearbetning.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Gör dina kundbesök ännu effektivare, enkelt att hitta andra potentiella kunder i närheten

En del kunder använder LantbruksFaktaDigital till att snabbt hitta liknande skogsägare, nära de m...

Läs mer

Gör dina kundbesök ännu effektivare, enkelt att hitta andra potentiella kunder i närheten

En del kunder använder LantbruksFaktaDigital till att snabbt hitta liknande skogsägare, nära de man ska besöka. Dessa kan man då både få fram via listor, men även få dem markerade på kartor eller satellitbilder.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Öka trycket med direktreklam, skapa enkelt urval och listor för selektiva kampanjer

De som gör utskick med post utnyttjar möjligheten att skapa olika typer av urval och sedan spara...

Läs mer

Öka trycket med direktreklam, skapa enkelt urval och listor för selektiva kampanjer

De som gör utskick med post utnyttjar möjligheten att skapa olika typer av urval och sedan spara dessa urval som listor i systemet. Då kan de senare exportera dessa kontaktuppgifter till excelfiler och använda dessa vid reklamutskick. Eftersom de även kan få med telefonnummer i listorna, så blir det enkelt att följa upp de man vill via telefon.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Aktuella och korrekta uppgifter

Våra användare uppskattar att samtliga uppgifter alltid är aktuella och korrekta, de flesta uppgi...

Läs mer

Aktuella och korrekta uppgifter

Våra användare uppskattar att samtliga uppgifter alltid är aktuella och korrekta, de flesta uppgifterna uppdateras varje månad. Våra användare tycker det är bekvämt och kan också vara trygga i att de ligger steget före sina konkurrenter med aktuell information.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Konkurrentbevakning, vilka ombud används av skogsägarna

Våra användare uppskattar möjligheten att alltid veta vilka ombud som skogsägare använder. Det un...

Läs mer

Konkurrentbevakning, vilka ombud används av skogsägarna

Våra användare uppskattar möjligheten att alltid veta vilka ombud som skogsägare använder. Det underlättar och känns tryggt i samtal med skogsägare att alltid vara uppdaterad. Det ger också bra stöd för att prioritera vilka skogsägare som man ska satsa mer på. Antingen satsa för att inte tappa till konkurrenter eller satsa på för att vinna över från sina konkurrenter.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Konkurrentbevakning, vilka skogsägare är utan ombud

Våra användare uppskattar möjligheten att enkelt se vilka skogsägare som inte använder ombud. Gen...

Läs mer

Konkurrentbevakning, vilka skogsägare är utan ombud

Våra användare uppskattar möjligheten att enkelt se vilka skogsägare som inte använder ombud. Genom att bygga relationer med dessa skogsägare ligger man steget sina konkurrenter genom att redan vara känd. Med aktuell informationen som är så enkel att använda är det både lätt och lönsamt att skapa dessa relationer.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Vill du också enkelt hålla dig löpande uppdaterad på hur din marknad utvecklas månad för månad?

Hur förändras din marknad, vad hände under förra månaden och hur påverkar detta dig? Det beror gi...

Läs mer

Vill du också enkelt hålla dig löpande uppdaterad på hur din marknad utvecklas månad för månad?

Hur förändras din marknad, vad hände under förra månaden och hur påverkar detta dig? Det beror givetvis på vad som hänt men handen på hjärtat, känner du att du hinner hålla dig uppdaterad på din marknad på det sätt som du egentligen behöver och vill? Hur många nya skogsägare blev det i samband med ägarskiften och vilka är skogsägarna? Hur många nya avverkningsanmälningar blev det, vilka är fastighetsägarna, vilka av dessa fastighetsägare saknar ombud, vilka ombud är aktiva mot vilka skogsägare? Vilka fastighetsägare har flyttat eller ändrat telefonnummer? Nyckeln till framgång ligger i att enkelt vara uppdaterad på sin marknad, att få kontakt med samt kunna upprätthålla relationerna med utvalda skogsägare och ligga steget före.

Med LantbruksfaktaDigital är det enkelt, ”alltid aktuell information till hands när jag behöver den och där jag behöver den”.

Sluta leta efter gammal inaktuell information, var istället påläst redan från början. Det är ett smart sätt att få mer tid över till prioriterade skogsägare.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Konkurrentbevakning avverkningsanmälningar för ett visst ombud under en viss period

Funderar du någon gång på hur det går för en viss konkurrent eller hur ni ligger till jämfört med...

Läs mer

Konkurrentbevakning avverkningsanmälningar för ett visst ombud under en viss period

Funderar du någon gång på hur det går för en viss konkurrent eller hur ni ligger till jämfört med en viss konkurrent? Kanske är du osäker på svaret? Våra användare uppskattar att enkelt kunna se vilka skogsägare som använt ett visst ombud och även under en viss tid ”det känns bra att det är så enkelt att vara uppdaterad på utvecklingen jämfört med andra”.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Konkurrentbevakning och potential hos skogsägare

Gör urval på skogsägare med liten andel avverkningsanmälningar i förhållande till total skogsarea...

Läs mer

Konkurrentbevakning och potential hos skogsägare

Gör urval på skogsägare med liten andel avverkningsanmälningar i förhållande till total skogsareal. Ger en indikation av vilka fastighetsägare som bör prioriteras vid bearbetning och ett stöd vid bearbetningen av dessa ägare.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Enkla och kraftfulla urvalsmöjligheter som kan kombineras ger en ny bild av fastighetsägare

Våra användare uppskattar att systemet är så lättanvänt och kraftfullt, vilket gör att man får en...

Läs mer

Enkla och kraftfulla urvalsmöjligheter som kan kombineras ger en ny bild av fastighetsägare

Våra användare uppskattar att systemet är så lättanvänt och kraftfullt, vilket gör att man får en ny bild av fastighetsägarna som man vill bearbeta. Precisionen i urvalen bidrar enligt flera också till att det är roligt att använda och att man får en hög kvalitet i bearbetningen.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Laddar...
x

Vi använder cookies på Lantbruksfakta Digital för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.