Säljverktyget för dig som säljer maskiner till lantbruket!

Idag är det många både större och mindre maskinhandlare som använder LantbruksFaktaDigital i sin verksamhet, för att göra fler avslut, hitta fler nya kunder, få en bättre överblick över den potentiella/tillgängliga marknaden och samtidigt få en mer detaljerad bild över respektive potentiell kund.
Lantbruksfaktadigital.se innehåller sökbara uppgifter över alla lantbrukare, alla ägare av åker resp. skogsmark. Man kan enkelt söka på bl.a vilken typ av odling man bedriver samt även vilken typ av djurhållning man har.

Våra användare inom maskinhandelssidan anger bl.a följande egenskaper som extra värdefulla i deras verksamhet (strävan att göra fler och bättre affärer).

Tillgång till alla lantbrukare

Tillgång till detaljerade uppgifter över alla lantbrukare samt ägare av jord & skog. Enkelt a...

Läs mer

Tillgång till alla lantbrukare

Tillgång till detaljerade uppgifter över alla lantbrukare samt ägare av jord & skog. Enkelt att göra egna urval bland de 326 000 verksamma inom lantbrukssektorn/skogssektorn som utförligt presenteras i LantbruksFaktaDigital. Det finns många olika variabler att göra urval på, t.ex. ålder, var man bor och var man äger. Hur mycket man äger och typ av fastighet, även i kombination med vad man bedriver för typ av verksamhet.
Enkelt se detaljinformation om en enskild ägare.

Vid adressuttag kan man dubbletteliminera per hushåll. Enkelt se detaljinformation om en enskild ägare.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Se uppgifter om enskilda ägare/lantbrukare

Man ser en mängd värdefull information om respektive lantbrukare. Kontaktuppgifter, adress, telef...

Läs mer

Se uppgifter om enskilda ägare/lantbrukare

Man ser en mängd värdefull information om respektive lantbrukare. Kontaktuppgifter, adress, telefon, mobil. Ålder, ägd areal åker och skog, erhållet EU-stöd. Man kan då på en detaljsida se all information, även uppgifter om avverkningar samt vilka på samma adress som också har verksamhet eller ägande inom Jord och skogssektorn. På detaljsidan ser man även detaljerade satellitfoton över Lantgården, där framgår då även de olika byggnaderna, ladugårdar, garage, boningshus mm.
Man kan här även göra egna noteringar kring den specifika ägaren, dessa noteringar är sedan också sökbara för just den användaren.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Verksamhetsinriktning avseende djurhållning och växtodling

Många användare av LantbruksFaktaDigital nyttjar regelbundet möjligheterna till att göra urval på...

Läs mer

Verksamhetsinriktning avseende djurhållning och växtodling

Många användare av LantbruksFaktaDigital nyttjar regelbundet möjligheterna till att göra urval på Djurhållning och Växtodling. Det är uppgifter om de som verkligen är aktiva inom dessa områden, och uppgifterna har sitt ursprung hos Jordbruksverket.

Här kan du bland de som sysslar med Djurhållning söka på t.ex. Får, Get och Lammuppfödning – Gris/Svinuppfödning – Hästhållning – Mjölkproduktion/Mjölkgårdar – Nötproduktion, Uppfödning fjäderfä och äggproduktion.

Bland de som verkligen sysslar med växtodling kan du t.ex. söka på Foderproduktion (Växtodling och/eller bete) – Potatisodling – Sockerbetsodling samt Spannmål. Här hittar man även alla arrendatorer.
De olika verksamhetsinriktningarna går att fritt kombinera med olika andra kriterier som ålder, geografiskt, storlek på ägande av t.ex. åker osv.
Kontakta oss gärna för aktuella antalsuppgifter på de olika verksamhetsinriktningarna. Samtliga uppgifter i systemet uppdateras varje månad.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Hitta alla växtodlarna, bl.a spannmålsodlare

De som säljer jordbruksmaskiner/utrustning använder frekvent möjligheterna att göra urval och sök...

Läs mer

Hitta alla växtodlarna, bl.a spannmålsodlare

De som säljer jordbruksmaskiner/utrustning använder frekvent möjligheterna att göra urval och söka fram de som verkligen brukar marken. Här kan du söka bland alla de 27 000 verkliga spannmålsodlarna. Här hittar du även alla de som arrenderar sin mark. Du kan enkelt hitta de som har störst spannmålsodlingar. Många väljer också att göra urval bland t.ex. potatisodlare och odlare av sockerbetor. Odlarna av vall är en stor målgrupp för många maskinhandlare.
De olika verksamhetsinriktningarna går att fritt kombinera med olika andra kriterier t.ex. ålder, geografiskt, storlek på ägande av t.ex. åker osv.

Kontakta oss gärna för aktuella antalsuppgifter på de olika verksamhetsinriktningarna. Samtliga uppgifter i systemet uppdateras varje månad.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Hitta alla som har djurhållning

De som har utrustning/maskiner som vänder sig till olika typer av djurhållare, uppskattar möjligh...

Läs mer

Hitta alla som har djurhållning

De som har utrustning/maskiner som vänder sig till olika typer av djurhållare, uppskattar möjligheten till urval bland dessa. Här gör de enkelt urval bland mjölkproducenter, uppfödare av nötkreatur, lantbrukare som har får, getter, lamm, de som sysslar med hästhållning, och uppfödare av gris/svin. Här kan man också göra kombinationer av ägarnas ålder och t.ex. ägd åkerareal – för att hitta de mest intressanta att börja kontakta.
Urvalsmöjligheterna är många för att hitta uppdaterade uppgifter om just den målgrupp man vill nå.
Kontakta oss gärna för aktuella antalsuppgifter på de olika verksamhetsinriktningarna.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Geografiska urval

De flesta av våra användare använder funktionerna i geografiska urval, för att hitta de mest intr...

Läs mer

Geografiska urval

De flesta av våra användare använder funktionerna i geografiska urval, för att hitta de mest intressanta lantbrukarna inom ett visst område. Det underlättar även att hitta lantbrukare med en likartad profil i närheten av varandra, då man ofta vill göra mer effektiva kundbesök.
När man tittar på en specifik lantbrukare så ser man enkelt på satellitbild eller karta var de andra närbelägna ägarna finns. Dessa är då också klickbara i bilden/kartan och man kan enkelt gå till detaljsidan för dessa ägare.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Satellitbilder över lantgårdarna

Vissa maskinhandlare använder även möjligheterna att se detaljerade bilder över lantgårdarna och...

Läs mer

Satellitbilder över lantgårdarna

Vissa maskinhandlare använder även möjligheterna att se detaljerade bilder över lantgårdarna och se hur dessa är disponerade med t.ex. ladugårdar, maskinhallar och andra byggnader. Man kan i dessa satellitbilder zooma ner till en väldigt detaljerad och detaljrik bild. Man kan här dra många egna slutsatser beroende på hur gården är disponerad och vad som syns kring den.

Även de kringliggande ägarna är markerade här, och man kan enkelt klicka på dessa ägare och se uppgifter om dem, som t.ex. ålder, åkerarealer, totalt ägande mm. Man kan också snabbt gå till dessa ägares detaljbilder för utförligare information.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Urval på ålder

Vid urval använder många även lantbrukarnas/ägarnas ålder som en urvalsparameter. Här kan man t.e...

Läs mer

Urval på ålder

Vid urval använder många även lantbrukarnas/ägarnas ålder som en urvalsparameter. Här kan man t.ex. börja sin bearbetning inom ett visst ålderintervall. Man vill kanske först kontakta de som är under 60 år för att sedan fortsätta med de övriga.
Det är snabbt och enkelt att se antal ägare/verksamma inom de olika åldersintervallen. Dessa går då naturligtvis att kombinera med övriga urvalsparametrar som t.ex. storlek på ägande, verksamhetsinriktning osv. Genom att använda den speciella funktionen/möjligheten att skapa ”flaggor”/listor, så kan man påbörja sin bearbetning till de inom ett visst åldersintervall för att senare utöka sin bearbetning till andra åldersintervall.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Storlek på ägandet

Detta är ett naturligt urvalskriterium för de flesta. Här kan man bestämma att man vill börja sin...

Läs mer

Storlek på ägandet

Detta är ett naturligt urvalskriterium för de flesta. Här kan man bestämma att man vill börja sin bearbetning med de som äger mer än en viss areal åker eller skog. Man kan snabbt och enkelt prova olika gränser för ägandet för att se hur många det finns inom olika intervall.
Man kan här också göra urval på de som äger och bor i samma kommun (Närbo) dvs lantgårdar eller de som äger och bor i skilda kommuner (sk Utbor) – dessa två grupper har oftast skilda behov gällande sina fastigheter/verksamheter.

Man kan här också göra urval på ägare som äger i en viss kommun, men inte bor i samma kommun. Deras situation är ofta att de måste köpa mer hjälp än de som äger och bor i samma kommun.

Man här också göra prioriteringar genom att göra urval och även sortera på t.ex. åkerarealer för att hitta de största ägarna. Många vill även göra urval på storleken på ägandet av skog – vilket är enkelt att göra här.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer infonmation. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Urval på de som har avverkningsanmälan

De som har maskiner/utrustning för skog/skogsbruk, använder avverkningsanmälningarna som en indik...

Läs mer

Urval på de som har avverkningsanmälan

De som har maskiner/utrustning för skog/skogsbruk, använder avverkningsanmälningarna som en indikator för de som ska bearbetas.
Man kan här söka på hur stora arealer ägare har anmält under en viss tidsperiod. Man kan söka på de ägare inom en viss kommun som gjort avverkningsanmälan under de senaste 12 eller 6 månaderna.
På dessa kan man sedan få fram vilka som gjort avverkningsanmälan utan att ange ombud/skogsbolag. Där är sannolikheten större att ägaren själv är mer engagerad i det praktiska kring skogen, och därför kanske är i mer behov av maskiner och utrustning.

Många vill även söka fram avverkningsanmälningar på en viss storlek av fastigheter inom en viss kommun, och där ägarna är Utbor, dvs de bor inte inom kommunen – denna typ av sökning görs även den enkelt i systemet.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Även hitta de med andra sysslor

En mycket stor andel (ca 80%) av ägarna har även enskild firma, där de driver verksamhet. I Lantb...

Läs mer

Även hitta de med andra sysslor

En mycket stor andel (ca 80%) av ägarna har även enskild firma, där de driver verksamhet. I LantbruksFaktaDigital kan man även söka på dessa verksamheter, det kan vara ägare som bedriver t.ex. entreprenadverksamhet/entreprenadmaskiner, skogsbruk/avverkning/skogsmaskiner eller andra typer av verksamheter. En del av våra kunder har även maskiner och utrustning för t.ex. entreprenadverksamhet eller rent skogsbruk - dessa kunder använder vår funktion för att hitta de lantbrukare som även har angivit dessa verksamheter. Man kan här enkelt också söka på de som har angivit olika typer av entreprenadmaskinsverksamhet och/eller t.ex. avverkning/skogsbruk. Det finns många olika sökalternativ att här hitta fler potentiella kunder. Dessa urvalsmöjligheter bygger på de Branschkoder/SNI-koder som innehavarna av de enskilda firmorna registrerat hos skattemyndigheten. I systemet finns ca 800 olika Branschkoder/SNI-koder presenterade/sökbara.

Även dessa urvalsmöjligheter kan kombineras med våra övriga sökmöjligheter – för att finna de intressantaste/korrekta urvalen.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Maskinhandlare med egna säljare

Vissa företag med egna säljare använder LantbruksFaktaDigital som ett enklare säljstödssystem. Ma...

Läs mer

Maskinhandlare med egna säljare

Vissa företag med egna säljare använder LantbruksFaktaDigital som ett enklare säljstödssystem. Man gör här urval på de potentiella kunderna/lantbrukarna man har och skapar en lista av dessa. Då kan man sedan enkelt göra urval från den listan och fördela dessa lantbrukare på olika säljare. Det innebär att de som arbetar med säljledning kan göra prioriteringar över vilka man vill börja bearbeta. Dessa säljare kan då i systemet lätt se vilka lantbrukare man har fått tilldelat för att kontakta. Det leder till en väldigt effektiv och strukturerad försäljning, där man vet att säljarna kontaktar alla som kan vara potentiella kunder för deras produkter. Dessa listor går då också att exportera till Excel, för att t.ex. ha med som utskrifter när man ute på kundbesök.
Kontakta oss för fler exempel kring detta.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

De som har återförsäljare kan skapa prioriteringslistor för dessa att bearbeta

De av våra kunder som har återförsäljare gör ofta urval och prioriteringar över vilka målgrupper...

Läs mer

De som har återförsäljare kan skapa prioriteringslistor för dessa att bearbeta

De av våra kunder som har återförsäljare gör ofta urval och prioriteringar över vilka målgrupper man vill bearbeta för sina produkter. Man kan sedan ta fram både adresslistor och telefonlistor. Ofta använder man adresslistorna för att distribuera marknadsföring till de utvalda lantbrukarna och man kan då också skicka telefonlistorna till återförsäljarna, för att dessa ska följa upp kampanjen via telefonsamtal till de man valt ut för bearbetning. Ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig, eftersom man via de omfattande urvalsmöjligheterna kan få fram väldigt specifika adresslistor och då även telefonlistor till dessa målgrupper.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Vid kundbesök, enkelt hitta andra potentiella kunder i närheten

Några kunder använder LantbruksFaktaDigital till att snabbt hitta liknande potentiella lantbrukar...

Läs mer

Vid kundbesök, enkelt hitta andra potentiella kunder i närheten

Några kunder använder LantbruksFaktaDigital till att snabbt hitta liknande potentiella lantbrukare, nära de man ska besöka. Man kan enkelt via sattelitbilderna se vilka andra intressanta ägare som finns i närheten.
De kringliggande ägarna är markerade här, och man kan enkelt klicka på dessa ägare och se uppgifter om dem som t.ex. ålder, åkerarealer, totalt ägande mm. Man kan också snabbt gå till dessa ägares detaljbilder för utförligare information. De man då är intresserade av kan enkelt sparas till en lista som man då också kan skriva ut för att kunna ta med sig.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Enkelt skapa urval och listor för t.ex direktreklam

De som gör postala utskick utnyttjar möjligheten att skapa olika typer av urval och sedan spara d...

Läs mer

Enkelt skapa urval och listor för t.ex direktreklam

De som gör postala utskick utnyttjar möjligheten att skapa olika typer av urval och sedan spara dessa urval som listor i systemet. Då kan de senare exportera dessa kontaktuppgifter till excelfiler och använda dessa vid reklamutskick. Eftersom de även kan få med telefonnummer i dessa listor, blir det enkelt att följa upp via telefon.
Man kan spara listorna med egna namn, och det går då också att ta bort de ägare som även finns i t.ex. en annan lista som man tidigare skickat till. Detta gör att man själv enkelt kan undvika att skicka till samma ägare flera gången.
Kontakta oss gärna så kan vi visa mer kring detta.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Aktuella och korrekta uppgifter

Alla våra användare uppskattar att samtliga uppgifter alltid är aktuella och korrekta, eftersom a...

Läs mer

Aktuella och korrekta uppgifter

Alla våra användare uppskattar att samtliga uppgifter alltid är aktuella och korrekta, eftersom alla uppgifter uppdateras varje månad. Uppgifterna om adress och telefonnummer uppdateras varje månad för att alltid kunna ha korrekta kontaktuppgifter. Vi uppdaterar då också alla ägarförändringar gällande Jord & Skogsfastigheterna för att man ska kunna göra korrekta bedömningar i systemet. Uppgifterna kring Verksamheter uppdateras så snart dessa ändras hos Jordbruksverket, och avverkningsanmälningarna uppdateras varje månad med de senast inkomna.

LantbruksFaktaDigital – alltid aktuella uppgifter.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Lättanvänt gränssnitt och alltid tillgänglig information

Våra användare uppskattar tillgängligheten. LantabruksFaktaDigital kommer du alltid åt via intern...

Läs mer

Lättanvänt gränssnitt och alltid tillgänglig information

Våra användare uppskattar tillgängligheten. LantabruksFaktaDigital kommer du alltid åt via internet, via en dator, surfplatta eller mobil.

Våra användare uppskattar det lättanvända gränssnittet. Det är intuitivt att använda, det går snabbt och är lätt att komma igång. Du vinner tid genom att informationen är tillgänglig, den är aktuell, användbar och värdefull i verksamheten.

LantbruksFaktaDigital – alltid aktuella uppgifter som kommer till användning.

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Ta täten, selektera och bearbeta marknaden med precision

Våra användare uppskattar precisionen i urval som frigör säljarnas tid, det är enklare att styra...

Läs mer

Ta täten, selektera och bearbeta marknaden med precision

Våra användare uppskattar precisionen i urval som frigör säljarnas tid, det är enklare att styra arbetet mot prioriterade kunder. Planering, bearbetning och uppföljning med bättre precision ger affärsvinster som uppmuntrar fortsatt arbete. När det är enkelt är lätt och när det går bra blir det roligt

LantbruksFaktaDigital – alltid steget före med aktuell information som skapar värde

Läs mer under övriga punkter här på sidan, gå även gärna till lantbruksfaktadigital.se för mer information. Kontakta oss på info@biscom.se eller tel. 070-7254618 där vi gärna besvarar dina frågor.

Laddar...
x

Vi använder cookies på Lantbruksfakta Digital för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.